Mediasite Support

Handleiding My Mediasite en Desktop Recorder

Wat is My Mediasite?

NB! Sinds 6 april 2021 is Videoplatform (video.uu.nl) beschikbaar. Mediasite wordt uitgefaseerd. Het is niet meer mogelijk een My Mediasite account te openen.
Voor het zelf opnemen van kennisclips (in de Do It Yourself studio) of het registreren van je hoor/werkcollege hebben docenten (en studenten) de beschikking over My Mediasite. My Mediasite is een uitbreiding op de Mediasite omgeving zoals deze door LectureNet voor bemande opnames gebruikt wordt. My Mediasite is uw eigen persoonlijke omgeving (inloggen met uw SolisID) waarbinnen u uw opnames opslaat, van metadata voorziet en ontsluit.

Wat is de Desktop Recorder?

De Desktop Recorder is een programma dat te downloaden is via My Mediasite op de eigen PC of laptop of via Software Center op de UU werkplek. Met deze Desktop Recorder maakt u uw opnames, die daarna automatisch worden geüpload naar uw persoonlijke My Mediasite omgeving.

Hoe werkt deze handleiding?

Met deze handleiding kunt u op een eenvoudige en snelle manier aan de slag met My Mediasite en de Desktop Recorder. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij de Engelstalige handleidingen van My Mediasite of de handleiding van de Mediasite Desktop Recorder, beschikbaar via de helpfunctie in de desktop recorder zelf.

Deze handleiding helpt u met behulp van heldere slides stapsgewijs door het proces en begint met de eerste keer inloggen op My Mediasite. Het eerste deel van deze handleiding hoeft u alleen de eerste keer te doorlopen. De delen 2, 3 en 4 (of onderdelen daarvan) zijn via het menu aan de rechterkant van deze pagina snel te bekijken en kunt u bij elke nieuwe opname nog eens bekijken.

1. Starten met MyMediasite

Om te werken met MyMediasite heeft u geen geregistreerd account meer nodig. Alle medewerkers met een SolisID kunnen hier gebruik van maken.  Daar de eerste keer in te loggen op de MyMediasite web omgeving start automatisch met aanmaken van het account.

Eerste keer inloggen

Om in te loggen op My Mediasite gebruikt u deze link: https://lecturenet.uu.nl/site1/mymediasite.
Let op: u moet tijdens dit proces uw account verifiëren. Hiervoor krijgt u per mail een link.

Profielgegevens invullen

Desktop Recorder downloaden

1. Installeren Thuis of eigen laptop:  volg de stappen zoals beschreven in de afbeeldingen.

2. Gebruik op de UU werkplek PC:  Installeer de applicatie via Software Center. Doe door te zoeken in de Windows zoek balk naar ”Software Center” en vind daar de Mediasite Desktop Recorder.

3. Gebruik op de UU werkplek. Neem contact op met de facultaire key-user om de mogelijkheid hiervoor te bespreken. De key-user kan samen met de gebruiker bekijken of de PC geschikt is voor het maken van opnames en benodigdheden als webcam en headset beschikbaar zijn.

Desktop Recorder registreren

 

Linksboven in de Desktop Recorder ziet u nu uw SolisID staan. Dit betekent dat u ingelogd bent op de Desktop Recorder. U bent nu ingelogd in zowel de webomgeving van My Mediasite als in de Desktop Recorder. Beiden heeft u nodig om een opname te maken. U gaat nu weer terug naar uw webomgeving in My Mediasite.

2. Een opname maken

U gaat nu een presentatie aan in My Mediasite aanmaken, vervolgens maakt u in de Desktop Recorder de opname. Voor elk college of elke kennisclip die u opneemt maakt u een nieuwe presentatie aan.

Een nieuwe presentatie aanmaken

Een opname klaarzetten

Bij het voorbereiden van een opname heeft u de keuze uit Screencast + Video, Screencast + Audio, Slideshow + Video en Slideshow + Audio. Om deze vier opties te zien gebruikt u de pijlen links en rechts in beeld. Een Screencast is een volledige opname van alles wat er op uw computerscherm gebeurt. Een Slideshow is een versimpelde video van wat er op uw scherm gebeurt, teruggebracht tot losse screenshots. Daarnaast heeft dit type opname de mogelijkheid tot begeleidende videovan de webcam of audio van de (ingebouwde) microfoon op uw computer.

Een Slideshow + Video is in de meeste gevallen aan te raden en laat u, samen met de slides die u gebruikt, in beeld zien. Let op: veel computers zullen Screencast + Video niet aankunnen, de Desktop Recorder zal dit melden als het tijdens het opnemen niet lukt.

Een opname maken

 

U heeft nu een opname gemaakt in de Desktop Recorder. U kunt deze nu verder verwerken met My Mediasite.

3. De opname verwerken

In My Mediasite kunt u de opname verder verwerken en gegevens over de opname invullen. De opname moet altijd verwerkt worden, zolang dat nog niet klaar is kunt u de video niet bewerken. Let op: om te zien of My Mediasite klaar is met het verwerken van de video moet u het scherm verversen (F5).

U kunt op My Mediasite gegevens over de presentatie in vullen. Hierdoor wordt de opname o.a. zichtbaar en vindbaar. Daarnaast is er in My Mediasite de mogelijkheid om polls en een platform voor vragen aan de presentatie toe te voegen, om zo de presentatie interactiever te maken.

Titel en beschrijving toevoegen

De titel en beschrijving die u toevoegt zijn van belang voor het terug kunnen vinden van uw presentatie. Gebruik als titel de cursusnaam zoals deze in Osiris staat, en noem in de beschrijving de cursuscode zoals deze in Osiris staat.

Video bewerken

My Mediasite beschikt over een online video-editor voor enkele bewerkingen aan uw opname. In deze handleiding worden enkele simpele functies uitgelegd, zoals het inkorten van het begin of eind van de opname. Voor een uitgebreidere handleiding kunt u terecht bij de Engelstalige handleidingvan de video-editor.

4. De opname publiceren

Als u klaar bent kunt u uw opname met anderen delen. Daarbij is het handig om de presentatie in een channel zetten. Hiervoor moet u eerst een channel aanmaken. Als dat gebeurd is kunt u de presentatie met studenten delen, of met collega’s delen zodat zij eventueel de presentatie kunnen bewerken. In alle gevallen is het belangrijk dat u de presentatie van private op viewable zet. Dit wordt aan het eind van deze handleiding uitgelegd.

Beschikbaar maken

Als u klaar bent met het opnemen van uw presentatie kan deze beschikbaar worden gemaakt voor andere gebruikers. Bekijk de verschillende opties in het stappenplan hieronder:

Een opname delen

U kunt uw presentatie via bijvoorbeeld Blackboard of uw eigen mail delen met uw studenten of met collega’s die de presentatie willen bekijken.

Een channel aanmaken

Voordat u een opname in een channel kunt plaatsen moet u een eigen channel aanmaken. Ook als u een reeks presentaties met een collega wilt delen is het handig om hier een channel voor aan te maken.

In een channel plaatsen

5. Resultaten inzien

Als uw presentatie enige tijd online gestaan heeft kunt u via My Mediasite resultaten zien. Als u polls ingeschakeld heeft kunt u hier de antwoorden van zien, en u kunt altijd gegevens inzien over hoe uw presentatie bekeken is.

Analytics-data